SpyBoss Pro 4.2.4.23

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 4.9 BYTE
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Gear Box Computers
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/06/2008
  • Bình luận:
Vote101
469
QA code SpyBoss Pro 4.2.4.23

SpyBoss Pro ghi lại mọi chi tiết bất cứ điều gì xảy ra trên PC của bạn; ghi lại các cuộc chat, những message, email, những trang web đã truy cập, tìm kiếm cái gì… ghi nhận các phím gõ, các chương trình chạy và vv… SpyBoss Pro cũng chụp lại ảnh màn hình… Bạn không những thấy gì đã xảy ra mà còn biết chính xác thứ tự các sự việc… Với SpyBoss Pro, bạn sẽ yên tâm quản lý PC của mình trước nhiều người dùng chung.

• Ghi nhận bí mật: các phím gõ, chụp ảnh màn hình… địa chỉ các trang web đã vào, passwword và user name, các chương trình đã chạy

• SpyBoss Pro được bảo vệ bằng mật khẩu tránh truy nhập trái phép

• SpyBoss Pro chạy ẩn cùng HĐH không cho người sử dụng biết về sự tồn tại của nó

• SpyBoss Pro gửi các file log mà nó ghi nhận lại được và gửi về địa chỉ email bạn định sẵn theo thời gian định sẵn

Tìm thêm: SpyBoss, Pro, 4.2.4.23,