Spyware Process Detector 3.20

  • Bản quyền: Trial 14 days
  • Kích thước: 967 KB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: System Softlab
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/04/2010
  • Bình luận:
Vote100
73
QA code Spyware Process Detector 3.20

Spyware Process Detector là chương trình chống spyware giúp phát hiện mọi tiến trình chạy trên máy và đánh giá chúng nhờ vào phép phân tích thông minh. Ngoài ra, phần mềm còn có khả năng phát hiện các tiến trình chứa các mã thực thi lạ. Người dùng sẽ được xem các thông tin chi tiết về các tiến trình và phần mềm sẽ phát hiện các mối hiểm họa như spyware, malware, keyloggers và Trojans.

Spyware Process Detector còn biểu thị đánh giá bằng màu sắc giúp người dùng phát hiện các tiến trình nguy hiểm ngay lập tức. Đỏ: nguy hiểm nhất, xanh: ít nguy hiểm nhất, các màu sắc giữa đỏ và xanh biểu thị các mức độ nguy hiểm khác nhau. phần mềm còn cho biết các thông tin như ID của tiến trình, ID nguồn, trạng thái bảo mật, tên file EXE, đường dẫn file, mô tả,... Một khi có tiến trình nào bị đánh dấu đỏ hoặc vàng, người dùng có thể chọn để xóa hay bỏ qua chúng.

Tìm thêm: Spyware, Process, Detector, 3.20,