TextEncrypt 1.1.0.10

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 336 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Reynold M. Deguzman
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 02/07/2008
  • Bình luận:
Vote101
60
QA code TextEncrypt 1.1.0.10

TextEncrypt cho phép bạn gửi văn bản mã khóa qua kênh unencrypted. Chương trình này mã khóa văn bản, và nội dung sẽ thay đổi bằng một ngôn ngữ khác mà con người không đọc được. Bạn có thể gửi thông điệp đã được mã khóa này cho người khác mà yên tâm rằng nó rơi vào tay kẻ lạ mặt nào đó thì họ cũng không thể biết trong đó có nội dng gì, chỉ có người biết mật khẩu mới có thể giải mã được văn bản này để đọc

Tìm thêm: TextEncrypt, 1.1.0.10,