Trojan.Bankpatch Removal Tool 1.0

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.7 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Symantec
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/02/2009
  • Bình luận:
Vote
178
QA code Trojan.Bankpatch Removal Tool 1.0

Trojan.Bankpatch Removal là phần mềm sử dụng để xóa bỏ Trojan.Bankpatch.C and Infostealer.Nadebanker

· Lưu file về một nơi nào đó tiện lợi trên máy, ví dụ  desktop.
· Tắt tất cả các chương trình đang chạy

· Tạo thư mục NSS ở ổ C drive
· Định vị nơi file sẽ được tải xuống máy.

· Click đúp vàoNortonSecurityScan.exe file.
· Click Run.
· Click Browse, chọn đường dẫn tớir: C:NSS
· Click Unzip.
· Click OK and sau đó Close.
· Tới thư mụcr: C:NSS
· Click đúp NSS.exe file.
· Đọc "License Agreement", sau đó click I Agree để tiếp tục.
· Click Full System Scan and then click Start Scan.
 

Tìm thêm: Trojan.Bankpatch, Removal, Tool, 1.0,