TrojanHunter 5.5 Build 1002 - Diệt trojans cực kì hiệu quả

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 21.4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Mischel Internet Security
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 17/10/2011
  • Bình luận:
Vote
146
QA code TrojanHunter 5.5 Build 1002 - Diệt trojans cực kì hiệu quả

TrojanHunter tìm kiếm và loại bỏ trojans từ hệ thống của bạn. Với một dễ sử dụng và bảo vệ Máy quét Máy quét rằng trong nền TrojanHunter là một phải-có bổ sung để quét virus máy tính của bạn. Nếu bạn đang tải file từ Internet, bạn cần TrojanHunter!

 

Tính năng:

* Tốc độ cao công cụ quét tệp tin có khả năng phát hiện sửa đổi trojans

* Quét Bộ nhớ cho phát hiện bất kỳ sửa đổi variant của một xây dựng đặc biệt của một Trojan

* Đăng ký cho chức năng quét phát hiện vết của trojans trong đăng ký

* Inifile quét cho phát hiện vết của trojans trong tập tin cấu hình

* Cảng quét cho phát hiện Trojan mở cổng 

* Các nâng cao Trojan phân tích, một tính năng độc quyền của TrojanHunter, có thể để tìm toàn bộ các lớp học của trojans bằng cách sử dụng chức năng quét nâng cao kỹ thuật

* TrojanHunter Guard cho cư dân bộ nhớ quét - phát hiện bất kỳ trojans nếu họ quản lý để bắt đầu lên

* LiveUpdate tiện ích cho effortless ruleset cập nhật thông qua mạng Internet

* Quy trình danh sách cho tất cả các chi tiết về quá trình chạy trên hệ thống, bao gồm các đường dẫn đến tập tin thực thi hanh

* Xóa bỏ chính xác của tất cả các phát hiện trojans - ngay cả khi họ đang chạy hoặc nếu các Trojan đã tiêm chích chính nó vào một quá trình

* Built-in netstat xem

* Các tập tin trợ giúp