USB Blocker 3.5.59

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: CheapestSoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 13/06/2008
  • Bình luận:
Vote100
313
QA code USB Blocker 3.5.59

USB Blocker, chương trình giúp bạn điều khiển và ngăn chặn những thiết bị khi kết nối vào cổng USB trên máy bạn.


Đây là một chương trình được đánh giá là tốt nhất giúp cho người dùng hay quản trị hệ thống quản lý các thiết bị lưu trữ được kết nối đến máy thông qua cổng USB(USB FLASH DISK,USB DISK,IPOD). Bạn có thể quản lý một máy hay các máy trong mạng


Với mỗi thiết bị lưu trữ USB bạn có thể xét được 3 trạng thái: Disable (cấm hoàn toàn), Read-only hay Enable (cho phép đọc và ghi).
Bạn có thể bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn từ việc bị copy hay bảo vệ máy tính của bạn tránh khỏi những chương trình không mong muốn lây nhiễm, tất cả điều đó có thể làm được với USB Blocker, tất nhiên là các thiết bị khác như như bàn phím hay chuột hay máy in không bị ảnh hưởng.

Tìm thêm: USB, Blocker, 3.5.59,