VirusKeeper Professional 2009 9.0.21

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 17.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: AxBx
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/03/2009
  • Bình luận:
Vote
131
QA code VirusKeeper Professional 2009 9.0.21

VirusKeeper Pro là phần mềm theo dõi các động cơ và tất cả các khía cạnh trên hệ thống của bạn. Đó là xử lý các chương trình chạy trên màn hình,sắp xếp các hệ thống và nơi đăng ký. 

Phần mềm có khả năng bảo vệ theo thời gian thực, tự động kiểm tra và tiêu diệt virus, spyware, worms, Trojan horses, và  Internet Explorer attacks

Phần mềm đã cập nhật những virus mới nhất đến thời điểm đầu năm 2009