VirusKeeper Professional

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 24.4 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.security
  • Ngày cập nhật: 19/09/2013
  • Bình luận:
Vote
52
QA code VirusKeeper Professional

http://www.fshare.vn/file/746OBYQGXJ/

VirusKeeper Pro 2011 là phần mềm theo dõi các động cơ và tất cả các khía cạnh trên hệ thống của bạn. Đó là xử lý các chương trình chạy trên màn hình,sắp xếp các hệ thống và nơi đăng ký. 

Phần mềm có khả năng bảo vệ theo thời gian thực, tự động kiểm tra và tiêu diệt virus, spyware, worms, Trojan horses, và  Internet Explorer attacks

Yêu cầu hệ thống:

  • Processor 800 Mhz
  • 256 MB RAM
  • SVGA 800x600 16 bit display
Tìm thêm: ,