WhatsUp Gold Premium 14.2.358

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 389 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / 2008
  • Nhà phát hành: ipswitch
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 28/09/2010
  • Bình luận:
Vote101
154
QA code WhatsUp Gold Premium 14.2.358

Ipswitch WhatsUp Gold Distributed Edition là chương trình quản lý mạng là một tứng dụng mạnh cho phép các tổ chức doanh nghiệp lớn có thể quản lý được hệ thống của mình. Công cụ giúp bạn giảm bớt được sự phức tạp trong quản lý, chương trình sử dụng nền tảng NOC đề đưa ra những giải pháp vào hệ thống của bạn.
 

IpSwitch là các chương trình chuyên về mạng. Chính vì thế, tại trang Web này, bạn sẽ được sử dụng miễn phí các chương trình chuyên về hệ thống mạng như truyền file qua giao thức FTP, hệ thống Mail Server...

Ipswitch WhatsUp Gold Distributed Edition v12 là chương trình quản lý mạng là một tứng dụng mạnh cho phép các tổ chức doanh nghiệp lớn có thể quản lý được hệ thống của mình. Công cụ giúp bạn giảm bớt được sự phức tạp trong quản lý, chương trình sử dụng nền tảng NOC đề đưa ra những giải pháp vào hệ thống của bạn.

Tìm thêm: WhatsUp, Gold, Premium, 14.2.358,