Who Is Connected Sniffer 1.07 - Phần mềm giám sát các thiết bị đang kết nối mạng

  • Bản quyền: Free
  • Version: 1.07
  • Kích thước: 21.33 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: Nir Sofer
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 14/04/2014
Vote
100
QA code Who Is Connected Sniffer

Link Download: http://www.fshare.vn/file/TY938AW21T/

Pass Download: tech24.vn

Download phần mềm giám sát các thiết bị đang kết nối mạng Who Is Connected Sniffer 1.07; tải phần mềm giám sát các thiết bị đang kết nối mạng Who Is Connected Sniffer 1.07 - WhoIsConnectedSniffer là một công cụ phát hiện mạng (WinPcap hoặc MS mạng lưới giám sát) và lưu trữ một danh sách các máy tính và các thiết bị đang kết nối với mạng của bạn. WhoIsConnectedSniffer sử dụng các giao thức khác nhau để phát hiện các máy tính đang kết nối vào mạng của bạn, bao gồm ARP, UDP, DHCP, mDNS, và trình duyệt.

Đối với mỗi máy tính hoặc thiết bị phát hiện, các thông tin sau được hiển thị: địa chỉ IP, địa chỉ MAC, tên của thiết bị / máy tính, mô tả, hệ điều hành, Network Adapter, địa chỉ IPv6. Sau khi thu thập các thông tin máy tính / thiết bị kết nối, bạn có thể dễ dàng trích xuất danh sách tập tin tab-delimited/comma-delimited/xml/html.

phần mềm giám sát các thiết bị đang kết nối mạng Who Is Connected Sniffer
Yêu cầu hệ thống và hạn chế

Hoạt động được trên mọi phiên bản của Windows, bắt đầu từ Windows 2000, và lên đến Windows 8. Cả hai hệ thống 32-bit và 64-bit đều được hỗ trợ. Khi sử dụng trình điều khiển Microsoft Network Monitor trên hệ thống 64-bit, bạn phải sử dụng phiên bản 64-bit của WhoIsConnectedSniffer.

Bạn phải cài đặt một trong các trình điều khiển cụp sau:

WinPcap capture driver
Network Monitor driver

WhoIsConnectedSniffer không thể phát hiện một thiết bị hoặc máy tính nếu nó không gửi bất kỳ dữ liệu hoạt động nào nhận được các máy tính đang chạy công cụ này. WhoIsConnectedSniffer không thể phát hiện các máy tính từ mạng con khác.

 

Who Is Connected Sniffer 1.07; phan mem theo doi giam sat mang; phan mem thong tin may tinh ket noi mang; quan ly thiet bi ket noi mang