WinParrot 2.0.1

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 659 KB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7
  • Nhà phát hành: WinParrot
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 20/06/2011
  • Bình luận:
Vote107
175
QA code WinParrot 2.0.1

Đúng như tên gọi, WinParrot là một con vẹt dành cho windows của bạn. Chương trình có thể ghi lại và kiểm soát bất kỳ ứng dụng nào trên Windows. Phần mềm có năm tiện ích nhỏ:

1-Tự động hóa các nhiệm vụ định kỳ của bạn.
2-Load dữ liệu của bạn vào các ứng dụng của bạn (Internet Explorer, ứng dụng Oracle, SAP ...) sử dụng dữ liệu từ một bảng tính Excel.
3-Kiểm tra sự vững mạnh của một ứng dụng bằng cách mô phỏng nhiều người dùng.
4-Thực hiện trình diễn, đào tạo của một ứng dụng (bằng cách làm chậm tốc độ chơi).
5-Lịch trình công việc (tiến độ thực hiện các macro).