WinPassword 6.0.1509

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 445.92 BYTE
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: Lastbit
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
257
QA code WinPassword 6.0.1509
Một công cụ dành cho người quản trị dành cho các phiên bản hệ điều hành NT/2000/XP/2003 trong việc tìm kiếm và bảo mật hệ thống. Nó giúp cho việc quản lý mật khẩu, hiển thị mật khẩu. Chương trình có thể dùng để lấy lại mật khẩu của cho các user.
Tìm thêm: WinPassword, 6.0.1509,