WinSuperKit 6.3.1.574 - Dò tìm IP

 • Bản quyền: Trial 15 days
 • Kích thước: 13.5 MB
 • Yêu cầu: Windows All
 • Nhà phát hành: mjksoft
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 27/08/2008
 • Bình luận:
Vote101
247
QA code WinSuperKit 6.3.1.574 - Dò tìm IP

Tìm kiếm các địa chỉ IP cùng vị trí địa lý, bắt các gói thông tin gửi qua mạng, giám sát mạng, so sánh tập tin, thiết lập ngày tháng và thời gian với đồng hồ mạng.

Các tính năng :

Tìm kiếm địa chỉ IP

 • Liệt kê mị địa chỉ IP, tên host, địa chỉ MAC trong mạng lân cận
 • Liệt kê dãy địa chỉ IP để lấy tên host, địa chỉ MAC và các thông tin khác trong mạng của bạn
 • Ping một host và tìm vị trí địa lý của máy
 • Ping một nhóm IP và Ping một nhóm host
 • Truy dấu một host và tìm thông tin về các đường truy
 • Xem thông tin chi tiết về một host (whois), hiển thị vị trí địa lý
 • Xem thông tin về netcard.
 • Xem mọi IP của một host

Các công cụ mạng

 • Thêm, chỉnh sửa và xóa chia sẻ mạng
 • Xem, xóa và lưu ghi nhận sự kiện

Giám sát mạng

 • Giám sát tốc độ mạng
 • Thu giữ, phân tích và lọc các gói dữ liệu thô gửi qua mạng

Tập tin

 • Giúp bạn điều tiết các thư mục và tập tin nguồn của cùng một nguồn. Bạn khởi đầu với WinSuperKit bằng việc liệt kê 2 thư mục trong cửa sổ so sánh cạnh nhau. Bạn có thể sao chép các tập tin từ thư mục này sang thư mục kia
 • Giúp bạn tìm kiếm các tập tin trùng lặp

Các tính năng khác

 • Xem thời gian trong máy và kiểm định với đồng hồ chuẩn
Tìm thêm: WinSuperKit, 6.3.1.574, -, Dò, tìm, IP, ,