WirelessKeyView 1.34

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 52 KB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: Nir Sofer
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/09/2010
  • Bình luận:
Vote101
550
QA code WirelessKeyView 1.34

Wireless KeyView là một phần mềm nhỏ được viết ra nhằm giúp bạn tìm lại những mật khẩu mà mình đã lưu trong quá trình sử dụng Wireless.

Đây là một công cụ có thể sử dụng cho các bạn đi làm bảo trì cần phải lưu trữ các Wireless cho các Laptop, tránh tình trạng bị Complain. Ngoài ra công cụ này cũng thể được sử dụng để Audit Wireless.

 

 

Tìm thêm: WirelessKeyView, 1.34,