XSpy Shield Gold 4.6.6.17

  • Bản quyền: Trial 31 days
  • Kích thước: 4.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Elcor Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/03/2010
  • Bình luận:
Vote100
57
QA code XSpy Shield Gold 4.6.6.17

XSpy Shield Gold là một giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả cho việc phòng chống spyware khỏi PC của bạn!


XSpy Shield Gold sẽ giúp bạn tìm và diệt tất cả các loại adware và spyware có thể gây hại cho thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra chương trình còn bảo vệ máy tính của bản khỏi các chương trình Keyloggers, XXX-Dialers, Trojans, Browser Hijackers và các chương trình ăn cắp dữ diệu khác.

XSpy Shield Gold quét Windows registry, các chương trình đang chạy, cookies và toàn bộ các tập tin hệ thống.

Nó cũng kiểm tra các thành phần thiết yếu của hệ thống và mạng. Chương trình có thể quét toàn bộ hệ thống hoặc chỉ kiểm tra những nơi do người dùng chỉ định.

Cơ sở dữ liệu của XSpy Shield Gold có thể nhận biệt được dấu hiệu của 12000 loại spyware khác nhau và được cập nhật thường xuyên.

Tìm thêm: XSpy, Shield, Gold, 4.6.6.17,