ZoneAlarm Anti-Spyware 7.0.473.000

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 19.4 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP
  • Nhà phát hành: Zone Labs
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/03/2010
  • Bình luận:
Vote100
65
QA code ZoneAlarm Anti-Spyware 7.0.473.000

ZoneAlarm AntiSpyware cung cấp cho bạn nhiều tầng lớp bảo mật vững chắc để ngăn cản spyware lây lan trong máy tính, ngoài ra, nó còn phát hiện và xóa bỏ spyware đã xâm nhập được vào hệ thống của bạn.

Những tiện ích chính của ZoneAlarm Anti-Spyware :
* Bộ ba tường lửa :
* Hệ thống Anti-Spyware mạnh :
* Dịch vụ SmartDefense:
* Bảo vệ Email:
* Bảo vệ PC với mạng không dây: