a-squared Anti-Malware 4.5.0.63

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 51 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Emsi Software GmbH
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/04/2010
  • Bình luận:
Vote
73
QA code a-squared Anti-Malware 4.5.0.63

a-squared Anti-Malware là một sản phẩm bổ sung vào hệ thống bảo mật của bạn. Các phần mềm diệt Virus chỉ chuyên về lĩnh vực phát hiện các loại virus cổ điển và yếu kém trong việc phát hiện những loại phần mềm độc hại khác như Trojans, Dialers, Worms và Spyware. a-squared Anti-Malware sẽ lấp vào chỗ trống đó giúp bạn.