avast! Virus Definitions

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 97 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.security
  • Ngày cập nhật: 10/09/2013
  • Bình luận:
Vote
70
QA code  avast! Virus Definitions

http://www.fshare.vn/file/XVIYI5U8WL/

Đây là các định nghĩa virus mới nhất cho avast! chương trình chống virus.

iAVS là một cập nhật nhanh, nhỏ, gia tăng và hoàn toàn tự động thông qua Internet. Không cài đặt lại các chương trình cần thiết cho việc cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút!

Nếu bạn đang kết nối với Internet, cập nhật được tải về và cài đặt tự động mà không cần phải hành động của người dùng. Sự hiện diện của một phiên bản mới trên các máy chủ của chúng tôi được kiểm tra khi kết nối Internet được thiết lập, và mỗi bốn giờ sau đó.Hãy tải về các tập tin sau đây chỉ khi bạn thực sự cần nó (ví dụ, nếu máy tính của bạn không có bất kỳ kết nối Internet).

Tìm thêm: ,