eScan Anti-Virus 10.0.1009.568

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 118 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: MicroWorld Technologies, Inc.
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/05/2010
  • Bình luận:
Vote101
101
QA code eScan Anti-Virus 10.0.1009.568

eScan Pro Edition giải pháp phần mềm bảo mật và Anti-virus hoàn thiện cho Windows (cho các máy con) cung cấp các khả năng bảo vệ chống virus và các thành phần dữ liệu đi vào bên trong hệ thống của bạn.

- Quét SMTP, POP3 và HTTP (real- time)
- Quản lý tập trung
- Nhanh chóng và tự động thực thi khi có virus xâm nhập vào hệ thống
- Chống bom thư
- Cho phép truy nhập từ xa, hạn chế tạo và sửa các file trong thư mục người dùng.
- Tự động cập nhật hàng ngày thông qua internet
- Hổ trợ kỷ thuật miễn phí bằng điện thoại và thông qua mạng 24/7
Phiên bản hiện tại : 2003
Hoạt động trên nền: Win 95/98/ 2000/ NT/ ME/ XP Home/ XP Pro