iKill 3.2.0.190 - Phần mềm nhỏ gọn diệt sạch virus cho USB

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 441 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ArpanTECH
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 03/06/2010
  • Bình luận:
Vote108
842
QA code iKill 3.2.0.190 - Phần mềm nhỏ gọn diệt sạch virus cho USB

Phương thức hoạt động của iKill được thực hiện thông qua cơ chế quét thiết bị một khi các thiết bị này được kết nối với máy tính. Khi phát hiện thấy tập tin autorun.inf, chương trình sẽ thực hiện phân tích để kiểm nghiệm xem liệu có đảm bảo an toàn hay không khi thực thi.

Nếu bật tính năng AutoProtect, chương trình sẽ tự động xoá những tập tin có khả năng gây hại trên thiết bị di động. Nếu không, nó sẽ hỏi người dùng xem có muốn xoá các tập tin chứa mối nguy hiểm đó hay không.