idoo File Encryption 5.4 - Mã hóa bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 3.1 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: idooSoft Technology Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 18/04/2012
  • Bình luận:
Vote
167
QA code idoo File Encryption 5.4 - Mã hóa bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

idoo File Encryption là phần mềm mã hóa và bảo vệ dữ liệu – rất hoàn hảo cho các văn phòng khi họ cần giữ các dữ liệu quan trọng được bảo mật.

 

idoo File Encryption thêm một menu context cho tất cả các file và folder. Để mã hóa hoặc giải mã các file/folder, chỉ cần kích phải chuột vào các file và folder trong Explorer và chọn lệnh Encrypt hoặc Decrypt.

 

Phần mềm này còn cho phép bạn có được giao tiếp email an toàn qua mạng Internet, ngăn chặn người khác đọc các file đính kèm.

 

Các tính năng chính:

- Ẩn dữ liệu:

idoo File Encryption có thể ẩn các file và folder quan trọng nhằm giúp chúng ẩn hoàn toàn với người khác

- Khóa dữ liệu:

Các file/folder đã khóa đều được bảo vệ từ truy cập, người dùng không thể mở, đọc, chỉnh sửa, di chuyển, xóa, copy, đổi tên các file/folder mà không có mật khẩu.

- Mã hóa dữ liệu:

Ứng dụng có thể mã hóa các file và folder.

- Xóa an toàn:

idoo File Encryption cho phép bạn loại bỏ hoàn toàn dữ liệu quan trọng từ ổ cứng bằng cách ghi đè một vài lần với các phương pháp tối ưu. Không ai có thể khôi phục dữ liệu đã xóa từ ổ cứng khi sử dụng phần mềm này.

- Mật khẩu bảo vệ:

idoo File Encryption là phần mềm khóa bằng mật khẩu.

Tìm thêm: security, mã hóa, bảo mật,