10 Clock Screensavers

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 21 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/03/2011
  • Bình luận:
Vote104
2108
QA code 10 Clock Screensavers

Bộ sưu tầm các chương trình bảo vệ màn hình rất đẹp. Tất cả đều có một chiếc đồng hồ nằm ở trung tâm màn hình giúp bạn theo dõi thời gian.


Bộ sưu tầm gồm:

* Aquarium Clock Screensaver:
* Chameleon Clock Screensaver:
* Fire Element Clock Screensaver:
* Flowers Clock Screensaver:
* Friends Christmas Clock Screensaver:
* Gravity Clock Screensaver:
* Stone Clock Screensaver:
* Tender Clock Screensaver:
* Tulip Clock Screensaver:
* Water Element Clock Screensaver:
* Screensavers System requirements:

Tìm thêm: 10, Clock, Screensavers, ,