360desktop 0.8.4.2040 Beta - Truyền sức sống lên màn hình desktop

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 8.2 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
  • Nhà phát hành: 360desktop Pty Ltd
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 31/12/2009
  • Bình luận:
Vote103
663
QA code 360desktop 0.8.4.2040 Beta - Truyền sức sống lên màn hình desktop

Nhiều không gian cho tất cả những gì bạn muốn làm . Dễ dàng làm tối ưu desktop từ những phần của trang em . Và đặc biệt là màn hình nền xoay 360 độ . Và cái gì sẽ tiếp theo ... Tạo sự tương tác trên 360's , chia sẽ sự sáng tạo của bạn và những 360's yêu thích