3D Gugle Pro 7.4 - Hỗ trợ tạo ảnh 3D

  • Bản quyền: Trial 20 days
  • Kích thước: 4.5 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: GUG Soft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/05/2013
  • Bình luận:
Vote
110
QA code 3D Gugle Pro 7.4 - Hỗ trợ tạo ảnh 3D

3D Gugle là một chương trình rất thiết thực cho việc tạo phim 3D,hình ảnh 3D... Với Gugle 3D bạn có thể dễ dàng tạo ra âm thanh stereo và chuyển đổi 2D sang 3D, chuyển đổi 2D sang định dạng anaglyph.