3D Wallpapers

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 15.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/10/2009
  • Bình luận:
Vote108
1306
QA code 3D Wallpapers
Bộ 3 (01/10/09
http://www.mediafire.com/?kfnigvezz4m

Bộ 2 (23/09/09)

http://www.mediafire.com/?zwhdnzwgnom

Bộ 1 (26/06/09)
http://mega.1280.com/file/G7KSMWFO/
Hoặc
http://s20.galaxyz.net/data/57666e6063626463/3-D%20Wallpapers_tech24.vn.rar.glx

PASS: tech24.vn

Bộ sưu tầm các Wallpaper 3D rất đẹp. Chắc chắn những bạn yêu thích sự bóng bẩy trong đồ họa sẽ thích bộ wallpaper này.

Bộ 3 (01/10/09)

 

Bộ 2 (23/10/09)

Tìm thêm: 3D, Wallpapers, ,