9 Bộ Font đẹp cho Design

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 26.67 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/07/2008
  • Bình luận:
Vote101
2765
QA code 9 Bộ Font  đẹp cho Design
http://mega.1280.com/file/KXEB8MFK/


Chú ý:

+ Bạn chỉ cần copy link trên vào thanh địa chỉ (address bar) của trình duyệt web để download.

+ Password giải nén, mặc định là tech24.vn

838 Font chứa trong 9 bộ font

* Arabic Font Pack (76 fonts)
* Christmas Font Pack (45 fonts)
* Farsi Font Pack (86 fonts)
* Fire-Ice Font Pack (18 fonts)
* Foreign Look Font Pack (200 fonts)
* Hand Writing Font Pack (200 fonts)
* Lovely font pack (38 fonts)
* Pixel Font Pack (126 fonts)
* Sports Font Pack (49 fonts)

Tìm thêm: 9, Bộ, Font, , đẹp, cho, Design,