A-PDF Watermark 4.7.1

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 4.6 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: A-PDF.com |
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/11/2011
  • Bình luận:
Vote
109
QA code A-PDF Watermark 4.7.1

A-PDF Watermark có thể tạo bất kì dấu ấn nào trong tập tin PDF. Bạn có thể tạo các loại dấu kín đáo, sketch hoặc thậm chí tạo một watermark với tên công ty của bạn. Các watermark phía sau có thể được đặt bất kỳ phần nào của văn bản và lựa chọn cho dù trên một văn bản đã tồn tại một watermark khác đã được tạo ra.Chức năng chính:
* Hỗ trợ văn bản watermarks với macros (năng động, văn bản).
* Hỗ trợ hình ảnh watermarks với hình ảnh định dạng khác nhau (ví dụ: JPEG, GIF, TIF, tiff, PCX, PNG, TGA, ICO, BMP, JP2 định dạng hình).
* Hỗ trợ watermarks ở bất kỳ vị trí trên trang. Bao gồm tiêu đề, trung tâm và chân.
* Sử dụng lề, watermark có thể được đặt trong một vị trí chính xác, hoặc ngói vào trang.
* Rotates watermarks cho bất kỳ góc độ.
* Hỗ trợ opacity (minh bạch watermarks) cho văn bản và hình ảnh.
* Hỗ trợ font chữ và các tiêu chuẩn đúng kiểu font chữ, cỡ chữ, màu sắc văn bản, và phong cách văn bản.
* Hỗ trợ liên kết đến trang web (URL), bên trong trang và các tập tin PDF.
* Hỗ trợ thêm watermark vào một phần của trang, e.g. các trang lẻ.
* Hỗ trợ font chữ đúng loại, nhúng vào hay không.
* Watermarks có thể được đặt trên đầu trang hoặc trong nền của trang web.