ALZip 7.4.0.1 - Bộ giải nén đa năng

  • Bản quyền: Trial 60 days
  • Kích thước: 6.5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ESTsoft Corp.
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/08/2009
  • Bình luận:
Vote101
1033
QA code ALZip 7.4.0.1 - Bộ giải nén đa năng

Cũng như WinZip, WinRar... ALZip là một chương trình quản lý file nén, nhưng nó có nhiều đặc điểm mạnh mẽ hơn nhiều như: cho phép nén thành 8 dạng file khác nhau (ALZ, BH, CAB, TGZ, JAR, LZH, TAR và ZIP), có thể mở 35 dạng file nén, khả năng tạo file tự giải nén (SFX/EXE) linh hoạt, có thể cắt và trộn file, bảo vệ file nén bằng mật khẩu, có chức năng khôi phục mật khẩu bảo vệ file mà không cần dùng đến chương trình khác. Ngoài ra ALzip cũng có thể mở các file đĩa ảo như ISO, BIN.

ALZip tích hợp vào menu ngữ cảnh của Windows để xử lý nhanh, có thể nén và gửi e-mail cùng lúc, có chức năng xử lý bằng dòng lệnh, kiểm tra và sửa lỗi file nén, có một tập hợp biểu tượng kiểu Vista để trang trí cho giao diện, tốc độ nén và giải nén cực nhanh.

 

Hàng loạt các tính năng dưới đây được nhà sản xuất đưa ra:

· Open 35 ZIP, archive and compression file formats
· Open CD image files (ISO, BIN)
· Open virtual CD files (LCD)
· Create 8 ZIP, archive and compression file formats
· Create SFX (exe) files for free
· Split large files for easy transfers
· Recover lost passwords from ZIP files
· Integrate anti-virus software
· Automate repetitive tasks with ALZip command line functions
· User-friendly software
· 35) Open ALZ, ALX, ACE, ARC, ARJ, B64, BH (1), BH (2), BHX, BIN, BZ2, CAB, EAR, ENC, GZ, HA, HQX, ICE, ISO, JAR, LCD, LHA, LZH, MIM, PAK, RAR, TAR, TGZ, UUE, WAR, XXE, Z, ZIP, ZOO and 001.
· 8) Create ALZ, ZIP, LZH, CAB, JAR, TAR, TGZ, and BH files.
· CD Image Files: Open ISO and BIN CD image files as well as virtual CD image files (LCD) to extract any file.
· Create Self-Extracting Archives (SFX): Everyone you send archives to can open them without a ZIP archiving utility like ALZip.
· Email Massive Files: Split ZIP files into ALZ split archives with up to 2,600 parts. You can also split any other files.
· Recover Lost Passwords: Get lost passwords back with ALZip Lost Password Recovery.
· Manage Large ZIP Archives: Just like Windows Explorer, but with more powerful sorting criterion.
· Anti-Virus: You can configure ALZip to run anti-virus scanners automatically when you open or create archives.
· Customizable YOUR Way: ALZip is fully customizable by YOU~! YOU decide how you want archive files to look, how to view open files, access them, and much more. Configuring options in ALZip is as simple as clicking Yes or No.
· Simplicity: Raw power and robust functionality in ALZip is just the beginning. Its intuitive and user-friendly interface turns beginners into archiving experts in minutes. If you can click, drag and drop, you already know most everything you need.
· To learn more about how ALZip can improve your digital life, visit www.altools.net.
· Strong support for numerous file formats: ALZip supports 34 different compression formats.
· Simply the best! ALZip does it all so you are ready to share files without having to install any additional programs.
· Automatic installation management: ALZip's install manager lets you install programs directly from archived or compressed files! Simply select the archive with the installation program in it and click ALZip's Install button on the toolbar to extract the program, run the installation, and clean up the temporary files - all at once.
· ALZip supports spanned archives: ALZip spanned archives let you split large files into multivolume/multipart archives of any size you want, so you can easily email and distribute them.
· Want to send ALZipped files to friends that don't have ALZip? Don't worry! Even if your friends don't have ALZip installed on their computers, ALZip's Self-Extractor lets them decompress and extract files automatically by simply double-clicking on the SFX archive.
· ALZip?! Absolute simplicity! You can create and access archives by right-clicking on archives and zip files in Windows Explorer. You can also effortlessly add files to an existing archive or extract compressed files by Dragging & Dropping to and from the main ALZip application window.
· Uncompromising performance! With support for more archive formats than any other compression utility available, ALZip combines it's user-friendly interface with unparalleled power and performance.

Tìm thêm: ALZip, 7.4.0.1, -, Bộ, giải, nén, đa, năng,