Able2Doc Professional 7.0 - Chuyển đổi MS Word và Open Office

  • Bản quyền: Trial 7 days
  • Kích thước: 23.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Investintech.com Inc
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 05/01/2013
  • Bình luận:
Vote
80
QA code Able2Doc Professional 7.0 - Chuyển đổi MS Word và Open Office

Able2Doc thực hiện quá trình chuyển đổi nhanh và chính xác sang Word với cột, bảng, tiêu đề, chân trang, hình họa và layout giống như chúng trong văn bản gốc. Ngoài ra, bạn còn có khả năng chỉnh sửa tối đa.

 
Tùy chọn PDF to Word của Able2Doc cho phép người dùng khôi phục dữ liệu PDF nhanh chóng và chuyển đổi nó sang tài liệu word có khả năng chỉnh sửa chỉ với 1 click. Người dùng lấy ảnh và chữ trong file PDF và chuyển nó nhanh chóng sang tài liệu Word. Thuật toán chuyển đổi PDF sang Word là độc quyền bởi Investintech và đã được phát triển chuyên biệt để đảm bảo rằng dữ liệu PDF có thể được tái tạo trong Word giống đến mức cao nhất có thể. Việc chuyển đổi PDF sang Word chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
 
Able2Doc cung cấp sự chuyển đổi nhanh và chính xác các file PDF sang văn bẳn MS Word để chỉnh sửa, phân tích hay các việc khá.
 
Tính năng chính của chương trình:
- Chỉnh sửa PDF trong Word. Những chữ mà không thể chỉnh sửa trong định dạng PDF, có thể chỉnh sửa trong Microsoft Word.
- Bảo toàn Formatting và Layout. Formatting và layout của file PDF được bảo toàn khi được chuyển sang Word
- Giữ lại các hình ảnh. Hình ảnh trong PDF sẽ được chuyển sang Word. Bảo toàn các hình họa vector như là những object có thể chỉnh sửa trong Word
 
Able2Doc Professional thêm khả năng chuyển đổi PDF được tạo từ các ảnh quét vào tập hợp các chức năng của Able2Doc. Cho người dùng làm việc với tài liệu dựa trên giấy và cần được quét, hay đã lưu dưới các file PDF ảnh, Able2Doc Professional là một sự lựa chọn đáng giá.
 
Able2Doc Professional cũng cung cấp một giao diện người dùng mới và được nâng cấp. Trong khi các bước để thực hiện quá trình chuyển đổi là không thay đổi, người dùng Able2Doc Professional 3.0 sẽ nhanh chóng nhận thấy một giao diện và cảm giác mới khi sử dụng sản phầm.