Absolute MP3 Splitter & Converter 3.1.1

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: iaudiosoft
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/07/2011
  • Bình luận:
Vote102
119
QA code Absolute MP3 Splitter & Converter 3.1.1

- Absolute MP3 Splitter Converter là một phần mềm chuyển đổi, chia nhỏ và nối các file audio mạnh mẽ, nó có thể chia một file audio lớn thành nhiều phần nhỏ và kết nối các file audio nhỏ thành một file lớn, chuyển đổi qua lại nhiều định dạng audio mà không làm giảm chất lượng âm thanh.


- Chia một file audio lớn thành nhiều phần nhỏ và cũng còn kết nối nhiều file audio thành một file lớn, chuyển đổi qua lại các định dạng audio mà không làm giảm chất lượng, cho dù ở định dạng nào của file gốc và file đích. Nó hỗ trợ 4 định dạng audio thông dụng: MP3, WAV, WMA và OGG. Phần hướng dẫn từng bước giúp cho việc chia nhỏ file rất dễ hiểu và dễ làm. Hơn nữa, bạn có thể hiệu chỉnh thông tin thẻ ID3 của file đích. Hỗ trợ các thiết lập bitrate và tần số của các định dạng audio. Nó cũng còn hỗ trợ VBR của MP3 và OGG.


Tính năng:
- Chia nhỏ file audio: Chia một file audio lớn thành nhiều file nhỏ bất chấp định dạng file gốc và file đích. Ví dụ: bạn có thể chia nhỏ một file MP3 thành nhiều file nhỏ MP3 và ngay cả sang file WMA, WAV và OGG tùy thuộc vào các thiết lập của bạn;
- Kết nối các file audio: Kết nối nhiều file audio thành một file lớn bất chấp định dạng file nguồn và file đích. Ví dụ: Bạn có thể kết nối các file MP3 và ngay cả các file WMA, WAV và OGG thành một file lớn MP3 tùy thuộc vào các thiết lập của bạn.
- Chuyển đổi các định dạng audio: Chuyển đổi các định dạng audio giữa MP3, WAV, WMA, OGG ở chế độ hàng loạt.
- Nhiều chế độ chia nhỏ file: Bạn có thể chia nhỏ một file audio bằng 3 cách: 1, theo định lượng: chia nhỏ các phần nào đó có cùng độ dài; 2, theo thời gian: chia nhỏ theo độ dài thời gian nào đó; 3, theo thiết lập của người sử dụng: Bạn có thể thiết lập thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho việc cắt và nối trong khi nghe trước bản nhạc.
- Hướng dẫn từng bước: Hướng dẫn từng bước làm cho việc chia nhỏ dễ hiểu hơn.
- Các thiết lập Frequency và Bitrate: Absolute MP3 Splitter hỗ trợ các thiết lập Frequency và Bitrate. Bạn có thể thiết lập tần số, kênh và bitrate trước khi chia nhỏ hoặc kết nối để có file đích chất lượng tốt hơn.
- Chia nhỏ và kết nối trực tiếp ra đĩa, không tạo các file tạm.
- Hỗ trợ các định dạng MP3, WMA, WAV, OGG.
- Giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng.

(Theo: Softvnn)