AbsoluteShield Internet Eraser Pro 3.65

  • Bản quyền: Trial 15 days
  • Kích thước: 1.4 MB
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
  • Nhà phát hành: SysShield Consulting
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 12/03/2008
  • Bình luận:
Vote100
60
QA code AbsoluteShield Internet Eraser Pro 3.65
Khi đã hoàn tất cài đặt AbsoluteShield Internet Eraser Pro 3.65, mỗi khi khởi động máy lên, AbsoluteShield Internet Eraser Pro 3.65 sẽ có chức năng dọn history & cache cho Internet Explorer sau mỗi lần truy cập (tức là mỗi khi bạn tắt cái IE đi là nó sẽ dọn tự động hoàn toàn)