Abyssal Registry Cleaner 1.4.2 - Ứng dụng miễn phí quét và sửa chữa các lỗi registry

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 368 KB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: AbyssalSoft
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 05/11/2013
  • Bình luận:
Vote
73
QA code Abyssal Registry Cleaner 1.4.2

Abyssal Registry Cleaner sẽ sẽ giúp bạn loại bỏ những phần không cần thiết trong Windows registry và đạt được một hệ thống nhanh hơn và sạch hơn. Chương trình có một giao diện đơn giản và dễ sử dụng mà bạn có thể sửa chữa một cách an toàn các mục không hợp lệ trong registry của bạn, tìm các khóa registry còn sót lại từ các tập tin bị xóa hoặc ứng dụng được gỡ bỏ cài đặt.

 Abyssal Registry Cleaner 1.4.2