Ace Translator 10.6.0.0 - Từ điển đa ngôn ngữ

  • Bản quyền: Trial 14 days
  • Kích thước: 2.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: acetools
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 30/05/2013
  • Bình luận:
Vote
85
QA code Ace Translator 10.6.0.0 - Từ điển đa ngôn ngữ

Ace Translator sẽ liên kết với sức mạnh của những server dịch ngôn ngữ động trên Internet, cho phép bạn dễ dàng dịch những nội dung Web, những bức thư, chuyện tán gẫu và những email giữa những ngôn ngữ Quốc tế chính.


Hiện nay, Ace Translator hỗ trợ dịch hơn 59 ngôn ngữ.