Active@ Disk Image 5.2.5

  • Bản quyền: Trial 21 days
  • Kích thước: 11.9 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: Active@ Data Recovery Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 23/12/2011
  • Bình luận:
Vote101
85
QA code Active@ Disk Image 5.2.5

Active@ Disk Image là phần mềm tạo tập tin ảnh sao lưu đĩa cứng. Chương trình có thể tạo ra bản sao chính xác của bất kì dạng đĩa nào (HDD, SSD, USB, CD, DVD, Blu-ray, vv. . . ) và lưu trữ nó trong 1 thư mục. Các tập tin ảnh này có thể được sử dụng để lưu trữ dự phòng, nâng cấp máy tính hoặc sao chép đĩa.

 

Trong trường hợp máy tính trục trặc không khởi động được, một tập tin ảnh sao lưu sẽ được sử dụng để phục hồi hệ thống máy tính của bạn hoặc tìm kiếm & phục hồi bất kì tập tin cần thiết nào đó trong 1 tập tin ảnh.
 
 
Các tính năng chính:
Tạo ảnh sao lưu ổ đĩa dự phòng và ảnh đĩa thô
Active@ Disk Image tạo ra 2 dạng ảnh đĩa:
- Ảnh dự phòng được dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu trên một đĩa cứng, chỉ chứa các sector có dữ liệu.
- Ảnh đĩa thô bao gồm thông tin về mọi sector trên đĩa cứng. Nó có thể được dùng để sao lưu các hệ thống không phải HĐH Windows và để phục hồi dữ liệu sau này (bằng Active@ Undelete).
Lưu trữ trên hầu hết mọi phương tiện
Hỗ trợ đĩa CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL (lớp kép), các thiết bị USB và FireWire, thiết bị mạng, ổ đĩa Zip và Jaz, HD DVD và Blu-ray.
Lên lịch tự động sao lưu
Tạo lịch trình thường xuyên tạp ảnh đĩa.
Tạo CD, DVD, USB tự khởi động.
Active@ Boot Disk Creator giúp bạn tạo đĩa CD, DVD hoặc thiết bị USB dung lượng lớn có khả năng tự khởi động
Hỗ trợ nhiều hệ điều hành Windows
Hỗ trợ các hệ thống Windows 2003/2008 Server (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows XP (32-bit & 64-bit) & Windows 7 (32-bit & 64-bit)