Adobe Flex Builder 3.0.2

 • Bản quyền: Trial 60 days
 • Kích thước: 438 MB
 • Yêu cầu: Windows XP / Vista
 • Nhà phát hành: Adobe
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 29/09/2009
 • Bình luận:
Vote
808
QA code Adobe Flex Builder 3.0.2

Adobe Flex Builder là công cụ phát triển mạnh mẽ dựa trên Eclipse™, cho phép viết mã thông minh, dò lỗi từng bước tương tác, cùng thiết kế trực quan bố cục giao diện người dùng với dáng vẻ và hoạt động của các ứng dụng mạng. Flex Builder 3 được phát hành với 2 phiên bản Standard và Professional.

Các tính năng chính :

Các công cụ viết mã mạnh mẽ

 • Adobe Flex Builder 3 là môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ dựa trên Eclipse™, bao gồm các trình biên tập cho MXML, ActionScript™, và CSS, cũng như các chức năng làm nổi bật cú pháp, hoàn tất phát biểu, thu gọn mã, dò lỗi từng bước,…


Bố cục trực quan phong phú (Tăng cường trong Flex Builder 3)

 • Thiết kế trực quan cùng giao diện người dùng xem trước, với vẻ ngoài và hoạt động sử dụng thư viện phong phú các thành phần tích hợp. Mở rộng các thành phần plug-in hay tạo mới nếu cần
 • Mới trong Flex 3 – Thiết lập và xem trước một cách tương tác các trị số CSS trên bất kì thành phần nào trong khung thiết kế Flex Builder.


Hình tượng hóa dữ liệu tương tác (Tăng cường trong Flex Builder 3) (chỉ trong phiên bản Professional)

 • Tạo các bảng dữ liệu và phân tích dữ liệu tương tác thông qua kéo thả đơn giản một kiểu biểu đồ và liên kết với một nguồn dữ liệu thông qua thư viện biểu đồ của Flex. Sử dụng tính năng Advanced Datagrid mới cho phé người dùng phân tích các dữ liệu phức tạp.
 • Mới trong Flex 3 – Sử dụng tính năng Advanced Datagrid mới cho phé người dùng phân tích các dữ liệu phức tạp . Các biểu đồ cũng có thể được tăng cường với hỗ trợ tương tác mới, một giao diện lập trình ứng dụng (API) cho tô vẽ, cùng hỗ trợ đa trục tọa độ.


Tạo bề mặt và phong cách hóa (Tăng cường trong Flex Builder 3)

 • Tùy biến giao diện ứng dụng bằng CSS và các trình biên tập thuộc tính đồ họa. Nhanh chóng thiết lập các thuộc tính thường dùng, cũng như xem trước các kết quả trong cửa sổ thiết kế
 • Mới trong Flex Builder 3 – Cửa sổ Design View trong Flex Builder đã được tăng cường hỗ trợ dựng hình bề mặt và các kiểu phong cách, cho phép các nhà thiết kế và phát triển cập nhật các thuộc tính và hình tượng hóa cách thức chúng tác động từng bề mặt mà không cần xây dựng lại ứng dụng.


Tích hợp với Adobe Creative Suite 3 (Mới trong Flex Builder 3)

 • Các phần mở rộng thiết kế giao diện mới của Flex cho Adobe Flash, Illustrator, Photoshop, và Fireworks giúp nhanh chóng và dễ dàng nhập các mẫu sáng tạo sẵn trực tiếp vào Flex Builder 3. Sử dụng công cụ thành phần Adobe Flex Component Kit mới cho Adobe Flash CS3 Professional để tạo các nội dung tương tác động trong Flash và xuất ra dưới dạng thành phần Flex.

 

Click the image to open in full size.


Cấu trúc lại mã (Mới trong Flex Builder 3)

 • Cơ chế cấu trúc lại mã mới của Flex Builder 3 cho phép các nhà phát triển nhanh chóng định hướng xuyên suốt mã hay nhanh chóng tái cấu trúc mã bằng cách đổi tên mọi tham chiếu tới một lớp, cách thức hay biến

 

Click the image to open in full size.


Hỗ trợ thuần Adobe AIR (Mới trong Flex Builder 3)

 • Flex Builder 3 cung cấp cách thức nhanh nhất để tạo các ứng dụng cho Adobe AIR, bao gồm mọi công cụ cần thiết để xây dựng, dò lỗi, đóng gói, và kí các ứng dụng AIR. Thành phần Adobe AIR runtime cho phép bạn nhanh chóng phát triển các RIA cho desktop sử dụng cùng các kĩ thuật và mã nguồn sử dụng để xây dựng các RIA cho trình duyệt

 

Click the image to open in full size.


Các công cụ kiểm tra mạnh mẽ (Mới trong Flex Builder 3) (chỉ ở phiên bản Professional)

 • Các bộ profile bộ nhớ và hoạt động của Flex Builder 3 cho phép các nhà phát triển cải thiện hiệu suất hoạt động ứng dụng bằng cách cung cấp các công cụ giám sát và phân tích tình trạng sử dụng bộ nhớ và CPU. Hỗ trợ các công cụ kiểm tra chức năng tự động như HP QuickTest Professional (trước đây là Mercury QuickTest Professional), cũng được kèm theo trong Flex Builder 3 Professional.


Các dịch vụ dữ liệu tiên tiến (Mới trong Flex Builder 3)

 • Kích hoạt các dịch vụ web hay yêu cầu XML hoặc các dữ liệu khác thông qua HTTP bằng cách sử dụng thư viện dữ liệu tích hợp trù phú các dịch vụ truy xuất dữ liệu. Sử dụng BlazeDS nguồn mở để dễ dàng kết nối các ứng dụng đến các dịch vụ cuối thúc đẩy Flex Remoting và Messaging, cung cấp khả năng chuyển tải dữ liệu trên nền HTTP nhị phân hiệu suất cao, cộng thêm khả năng đẩy dữ liệu thời gian thực và gửi tin nhắn pub/sub.


Hỗ trợ các bộ công cụ phát triển (SDK) Flex 2 và 3(New in Flex Builder 3)

 • Flex Builder 3 có thể tạo các ứng dụng trên nền Flex 2 SDK hay Flex 3 SDK, cho phép các nhà phát triển vừa thúc đẩy nhiều khả năng mới mạnh mẽ trong Flex Builder 3 vừa duy trì các ứng dụng Flex 2.

 

Click the image to open in full size.


Cải thiện tiến trình làm việc dự án (Mới trong Flex Builder 3)

 • Sử dụng các trình thuật sĩ dự án Flex Builder 3 mới để hỗ trợ mọi dịch vụ cuối thông dụng. Các trình thuật sĩ mới giúp tăng tốc và đơn giản hóa khi bạn mới bắt đầu, bất kể bạn sử dụng PHP, ASP.NET, ColdFusion, Java. Tiến trình làm việc cho các nhà phát triển sử dụng các dịch vụ LiveCycle Data cũng được cải thiện. Cuối cùng là cải tiến khả năng gọn nhẹ chạy không cần cài đặt, cho phép các nhà phát triển chia sẻ các dự án và thiết lập ứng dụng dễ dàng.

 

Click the image to open in full size.


Khả năng tự xem xét các dịch vụ web (Mới trong Flex Builder 3)

 • Flex Builder 3 giờ đây có thể trích xuất một WSDL và tạo các proxy ActionScript™ để tạo các cuộc gọi cũng như xếp/rã thứ tự các đối tượng kiểu vững chắc. Chức năng gợi ý mã mới cũng đi kèm để tạo các cuộc gọi dịch vụ web cũng như xử lý các phản hồ


Yêu cầu hệ thống :

 • CPU : Intel® Pentium® 4
 • Hệ điều hành : Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 hay Windows Vista® Home Premium
 • RAM : 1GB (đề nghị 2GB)
 • Dung lượng đĩa trống : 500MB cài đặt, 500MB để cấu hình plug-in
 • Java™ Virtual Machine : Sun™ JRE 1.4.2, Sun JRE 1.5 (kèm theo), IBM® JRE 1.5, hay Sun JRE 1.6
 • Eclipse™ 3.2.2 trở lên để cấu hình plug-in (đề nghị Eclipse 3.3 cho Windows Vista)
 • Adobe® Flash® Player 9
 • BEA Workshop 10.1
 • IBM Rational Software Architect 7.0.0.3 (cho cấu hình plug-in Eclipse 3.3)

(Dịch bởi psplonex - softvnn)

Tìm thêm: Adobe, Flex, Builder, 3.0.2,