Advertising Posters - Nghệ thuật quảng cáo

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 10.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 29/05/2009
  • Bình luận:
Vote
1452
QA code Advertising Posters - Nghệ thuật quảng cáo
http://mega.1280.com/file/QL4W08GO/

Hoặc

http://ifile.it/7vc4uei

Khi xem những bức poster này bạn sẽ thấy được chiều sâu sáng tạo từ các designer.