Allway Sync

 • Bản quyền: Free
 • Kích thước: 7 MB
 • Yêu cầu:
 • Nhà phát hành:
 • Đăng bởi: Tech24.soft
 • Ngày cập nhật: 11/09/2013
 • Bình luận:
Vote
55
QA code Allway Sync

http://www.fshare.vn/file/C14ARNX0OI/

Công cụ đồng bộ hóa thư mục sử dụng thuật toán đồng bộ tiên tiến để đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy tính để bàn, máy tính xách tay, ổ đĩa USB, máy chủ FTP / SFTP từ xa, kho dữ liệu trực tuyến khác nhau và nhiều hơn nữa. Lưu trữ được mã hóa được hỗ trợ. Allway Sync kết hợp đáng tin cậy với rất dễ sử dụng giao diện. Các tính năng:



 • Miễn phí cho phần mềm đồng bộ hóa sử dụng cá nhân.Không có phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc phần mềm độc hại.
 • Dễ sử dụng giao diện đồ họa.
 • Thực hiện tập tin hai chiều và n-cách trung thực và đồng bộ hóa thư mục, quên sao lưu và khôi phục lại thói quen.
 • Sửa đổi và xóa bỏ tập tin được theo dõi trong một cơ sở dữ liệu địa phương. Vì vậy, Allway Sync biết về lịch sử thực sự của tập tin của bạn - không có câu hỏi không cần thiết.
 • Sáng tạo, thuật toán độc quyền của chúng tôi không phụ thuộc vào độ chính xác của đồng hồ hệ thống hay chất lượng kết nối mạng. Vì vậy, Allway Sync giúp ngăn ngừa mất dữ liệu.
 • Tạo ra một báo cáo đầy đủ về sự khác biệt giữa các thư mục đồng bộ hóa.
 • Đồng bộ hóa các thư mục là tốt. Allway Sync phát hiện khi các thư mục được loại bỏ từ một thiết bị và loại bỏ chúng từ bất cứ mục tiêu đồng bộ hóa tương ứng khác.
 • Hỗ trợ hầu như bất kỳ hệ thống tập tin (FAT, NTFS, SAMBA, Netware, X-Drive, CDFS, UDF và nhiều hơn nữa).
 • Có thể được cài đặt trên một máy tính để bàn, máy tính xách tay, USB, ổ cứng ngoài hoặc thiết bị U3 (xem chi tiết).
 • Có khả năng đồng bộ hóa hơn hai thư mục.
 • Đồng bộ hóa dữ liệu giữa các máy tính để bàn và máy tính xách tay của bạn qua mạng.
 • Một cách tốt để sao lưu và khôi phục tập tin nếu bạn chạy Allway Sync ở chế độ một chiều.
 • Xác định các thông số synchronizarion độc lập cho bất kỳ số lượng các bộ các thư mục (nhiều công ăn việc làm).
 • Chuyển tài liệu từ một máy tính khác sử dụng một ổ đĩa rời trung gian.
 • Hoặc chỉ đồng bộ hóa với thiết bị di động (USB, ổ đĩa flash, CDRW, Zip) để bạn luôn luôn có dữ liệu của bạn với bạn.
 • Cấu hình linh hoạt và tùy biến.
 • Hỗ trợ các file kích thước bất kỳ. Hạn chế: Phiên bản miễn phí được giới hạn để xử lý các file 20000 trong thời gian 30 ngày, một phiên bản Pro cũng có sẵn.

Tìm thêm: ,