Amadis Video Converter Suite 3.7.9 - Chuyển đổi mọi định dạng video

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 10.8 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Amadis Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/08/2009
  • Bình luận:
Vote104
613
QA code Amadis Video Converter Suite 3.7.9 - Chuyển đổi mọi định dạng video

Amadis Video Converter Suiteis là một ứng dụng chuyển đổi video tất-cả-trong-một, mạnh mẽ hơn và chuyển đổi video thành định dạng AVI (DivX, XviD, etc.), DV AVI, MP4 (inc. Sony PSP, Apple iPod,iPhone,AppleTV, Archos DVR, Creative Zen,MS Zune ), WMV, 3GP, 3G2,PSP,MP4, QuickTime (MOV, QT), SWF, DVD, VOB, VRO, MPEG 1,2, MPG, DAT, VCD, SVCD, ASF, MJPEG, H.263, H.264, Real Video (RM, RMVB), DVR-MS,MKV. Giao diện người dùng thân thiện và rất dễ sử dụng. Tốc độ chuyển đổi rất nhanh và không làm suy giảm chất lượng!

 

Các chức năng chính của chương trình:

-- Supports AVI, Divx, Xvid, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, DAT, H264, H263, RM, RMVB,MKV
-- All supported formats to MPEG I/II MPEG4
-- All supported formats to VCD,SVCD,DVD(PAL,NTSC)
-- All supported formats to Windows Media Format
-- All supported formats to FLV/SWF
-- All supported formats to 3GP/3GP2/PSP/MP4
-- All supported formats to iPod/iPhone/AppleTV
-- All supported formats to MS Zune/Creative Zen
-- Support large video files, even large then 2GB

1. AVI/DIVX/XVID Converter

MPEG1/2/4 to AVI
WMV to AVI
ASF to AVI
RM to AVI
RMVB to AVI
MOV to AVI
QT to AVI
DVD/SVCD/VCD(NTSC/PAL) to QT
MP4 to AVI
3GP to AVI
iPod to AVI
MKV to AVI

2. WMV/ASF Converter


MPEG1/2/4 to WMV/ASF
AVI to WMV/ASF
Xivd to WMV/ASF
RM to WMV/ASF
RMVB to WMV/ASF
MOV to WMV/ASF
QT to WMV/ASF
DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL) to WMV/ASF
MP4 to WMV/ASF
3GP to WMV/ASF
iPod to WMV/ASF
Divx to WMV/ASF
H264/H263 to WMV/ASF
MKV to WMV/ASF

3. MPEG/DVD/VCD/SVCD Converter


MPEG1/2/4 to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
AVI to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
Xivd to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
RM to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
RMVB to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
MOV to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
QT to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
VCD(NTSC/PAL) to DVD(NTSC/PAL)
SVCD(NTSC/PAL) to DVD(NTSC/PAL)
Divx to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
MP4 to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
3GP to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
iPod to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)
MKV to DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL)

4. MOV/QT Converter

MPEG1/2/4 to MOV/QT
AVI to MOV/QT
Xivd to MOV/QT
RM to MOV/QT
RMVB to MOV/QT
WMV/ASF to MOV/QT
DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL) to WMV/ASF
MP4 to MOV/QT
3GP to MOV/QT
iPod to MOV/QT
Divx to MOV/QT
H264/H263 to MOV/QT
MKV to MOV/QT

5. SWF/FLV Converter


MPEG1/2/4 to SWF/FLV
AVI to SWF/FLV
Xivd to SWF/FLV
RM to SWF/FLV
RMVB to SWF/FLV
WMV/ASF to SWF/FLV
DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL) to SWF/FLV
MP4 to SWF/FLV
3GP to SWF/FLV
iPod to SWF/FLV
Divx to SWF/FLV
H264/H263 to SWF/FLV
MKV to SWF/FLV

6. RM/RMVB Converter

MPEG1/2/4 to RM/RMVB
AVI to RM/RMVB
Xivd to RM/RMVB
SWF to RM/RMVB
FLV to RM/RMVB
WMV/ASF to RM/RMVB
DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL) to RM/RMVB
MP4 to RM/RMVB
3GP to RM/RMVB
iPod to RM/RMVB
Divx to RM/RMVB
H264/H263 to RM/RMVB
MKV to RM/RMVB

7. 3GP/3GP2/PSP/MP4 Converter

MPEG1/2/4 to 3GP/3GP2/PSP/MP4
AVI to 3GP/3GP2/PSP/MP4
Xivd to 3GP/3GP2/PSP/MP4
SWF to 3GP/3GP2/PSP/MP4
FLV to 3GP/3GP2/PSP/MP4
WMV/ASF to 3GP/3GP2/PSP/MP4
DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL) to 3GP/3GP2/PSP/MP4
MP4 to 3GP/3GP2/PSP/MP4
3GP to 3GP/3GP2/PSP/MP4
iPod to 3GP/3GP2/PSP/MP4
Divx to 3GP/3GP2/PSP/MP4
H264/H263 to 3GP/3GP2/PSP/MP4
MKV to 3GP/3GP2/PSP/MP4

8. iPod/iPhone/AppleTV Converter

MPEG1/2/4 to iPod/iPhone/AppleTV
AVI to iPod/iPhone/AppleTV
Xivd to iPod/iPhone/AppleTV
SWF to iPod/iPhone/AppleTV
FLV to iPod/iPhone/AppleTV
WMV/ASF to iPod/iPhone/AppleTV
DVD/VCD/SVCD(NTSC/PAL) to iPod/iPhone/AppleTV
MP4 to iPod/iPhone/AppleTV
3GP to iPod/iPhone/AppleTV
iPod to iPod/iPhone/AppleTV
Divx to iPod/iPhone/AppleTV
H264/H263 to iPod/iPhone/AppleTV
MKV to iPod/iPhone/AppleTV