AntiCutAndPaste - Phần mềm tìm kiếm văn bản

  • Bản quyền: Trial
  • Kích thước: 616 KB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: cuongpv1984
  • Ngày cập nhật: 11/10/2013
  • Bình luận:
Vote
57
QA code AntiCutAndPaste

Link download AntiCutAndPaste: http://www.anticutandpaste.com/download/acnp22.exe

Link tải crack AntiCutAndPaste: http://goo.gl/LytFq8

AntiCutAndPaste là công cụ tìm kiếm đoạn văn bản đã được copy và paste vào mã nguồn ngôn ngữ lập trình hoặc văn bản. Nó được thử nghiệm trên nhiều nguồn khác nhau như C++, Visual Basic, Delphi, Java, và C#.

Tính năng chính – đối với Windows và Linux:

• Kiểm tra ăn cắp ý tưởng.

• Tương thích với C++, Visual Basic, Delphi, Java, C# và văn bản thuần túy.

• Có thể xử lý khoảng 50,000 dòng nguồn C++ trong một giây trên máy tính Pentium 1.0 GHz.

• Báo cáo được sắp xếp theo tổng kích thước của tất cả các đoạn giống nhau.

• Có thể tùy chọn báo cáo.

Tính năng chính – đối với Windows:

• Dung lượng tải về nhỏ, dễ dàng cài đặt.

• Có cả phiên bản dòng lệnh và GUI.

• Dễ tích hợp vào Microsoft Visual Studio.