Ap PDF Stamp 3.2

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 2.1 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: adultpdf.com
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/02/2010
  • Bình luận:
Vote100
86
QA code Ap PDF Stamp 3.2

PDF Stamp (PDF Watermark)sẽ đóng dấu lên tập tin PDF (có thể thực hiện một lúc một hay nhiều tập tin), giúp bạn bảo vệ bản quyền cho tập tin PDF của mình.

 

PDF Stamp (PDF Watermark)  cho phép dùng văn bản hay hình ảnh để làm “con dấu”, có thể tùy biến vị trí và kích thước đóng dấu.

Tìm thêm: Ap, PDF, Stamp, 3.2,