Ashampoo Internet Accelerator 3.20 - Tối ưu và tăng tốc độ đường truyền

  • Bản quyền: Trial 40 days
  • Kích thước: 9 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/ Vista
  • Nhà phát hành: ashampoo GmbH and Co KG
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 15/10/2009
  • Bình luận:
Vote106
371
QA code Ashampoo Internet Accelerator 3.20 - Tối ưu và tăng tốc độ đường truyền

Với những người bắt đầu và những người sử dụng chuyên nghiệp, đơn giản là không thể tìm ra được những thiết đặt cần thiết cho việc điều chỉnh internet trong registry - để một mình nó chỉnh sửa. Không có vấn đề gì: Ashampoo Internet Accelerator sẽ hân hạnh hoàn thành công việc này cho bạn.

Chương trình cho phép tự động thiết đặt các tham số quan trọng nhất. Để làm được điều này, phương thức được sử dụng cho việc kết nối internet tới Ashampoo Internet Accelerator 2 của người dùng là đủ : Modem analog ,ISDN , DSL thông cáp mạng LAN hay cáp modem , DSL thông qua mạng LAN không dây,những kết nối mạng LAN khác(không có DSL).

Hệ thống này có nghĩa là chương trình lấy hiệu năng giảm sút của việc kết nối internet. Khi sử dụng modem và kết nối ISDL, sự cải thiện hiệu năng có thể đặc biệt chú ý - một lý do cho việc tổ chức. Với kết nối DSL, sự điều chỉnh không ấn tượng là mấ cũng như là một vài thứ cần điều chỉnh để cung cấp cho việc tối ưu. Tuy nhiên, có nghĩa là nó tăng phần trăm hiệu năng và duyệt web tốt hơn.

Không cần phải nói người dùng muốn điều chỉnh thủ công cũng có thể làm điều này trong Ashampoo Internet Accelerator 2. Trong trường hợp này chương trình đọc toàn bộ các thiết đặt và sau đó cho phép bạn kính hoạt hay vô hiệu các tùy chọn và / hay thay đổi các thông số giá trị

Thay đổi chỉ được chấp nhận theo trình tự bằng cách nhấn nút xác nhận. Chương trình sau đó sẽ đưa ra cho người cảnh báo, bất cứ sự thay đổi không thích hợp nào cũng sẽ làm chậm việc kết nối internet.