BMS Business Music System

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 1.8 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 10/09/2013
  • Bình luận:
Vote
50
QA code  BMS Business Music System

http://www.fshare.vn/file/2IN0QU9V4M/

BMS Business Music System là ứng dụng tự động hóa việc bật nhạc nền và các thông báo trong doanh nghiệp. Các tính năng gồm có: Tự động hóa việc chọn và mix nhạc theo tốc độ được thiết lập và lịch trình trong ngày, tự động play các thông báo tại thời điểm được thiết lập hoặc tại các khoảng thời gian cụ thể để bổ sung cho các thông báo đột xuất. Tất cả người dùng trên mạng máy tính đều có thể play và thậm chí tạo các thông báo tại bàn làm việc của họ bằng IAPremote. Tự động hóa việc thay đổi âm lượng (cho ví dụ khi tiếng ồn doanh nghiệp của bạn lớn). Khả năng điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa nhạc và thông báo,…

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 4.08 là một phát hành vá lỗi.

Tìm thêm: ,