Bamboo Wallpapers

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 33 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/03/2009
  • Bình luận:
Vote104
3210
QA code Bamboo Wallpapers
http://mega.1280.com/file/JKSJV0/


Chú ý:

+ Bạn chỉ cần copy link trên vào thanh địa chỉ (address bar) của trình duyệt web để download.
+ Password giải nén, mặc định là tech24.vn

Cây tre (với nhiều loại khác nhau: Trúc, mai, vầu, nứa...) có ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng có lẻ khu vực Đông Nam Á nhiệt đới gió mùa mới chính là quê hương, xứ xở của tre và các sản phẩm văn hóa từ tre.

Từ bao đời nay, cây tre đã có mặt hầu khắp các nểo đường đất nươc và gắn bó thủy chung với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong tâm thức người Việt, cây tre chiếm vị trí sâu sắc và lâu bền hơn cả, được xem như là biểu tủợng của người Việt đất Việt, đất Việt,...
 

Tìm thêm: Bamboo, Wallpapers,