Bandwidth Controller Standard 1.21 Beta 6

  • Bản quyền: Trial 30 days
  • Kích thước: 3.32 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Matt Johns
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 08/05/2008
  • Bình luận:
Vote100
203
QA code Bandwidth Controller Standard 1.21 Beta 6
Chương trình không cần cài đặt trên các máy trạm, không cần các thiết lập đặc biệt. Bandwidth Controller làm việc như một driver trên máy chủ vì vậy quá trình làm việc của nó là vô hình đối với người dùng.
Những tính năng chính của "Bandwidth Controller":
· Chế độ máy chủ rỗi.
· Giới hạn tốc độ.
· Xử lý nhân tầng 3.
· Theo dõi giao thông mạng.
· Quy định ưu tiên.
· Quản lý từ xa.
· Phân loại các giao thức.
· Hỗ trợ các nhóm địa chỉ.
Tìm thêm: Bandwidth, Controller, Standard, 1.21, Beta, 6,