Berokyo 1.35.00 - Quản lý chương trình hiệu quả

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 8.4 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Think, Code, Release
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 27/12/2010
  • Bình luận:
Vote101
583
QA code Berokyo 1.35.00 - Quản lý chương trình hiệu quả

Berokyo giúp bạn điều khiển và sắp xếp desktop một cách hiệu quả. Bạn có thể sắp xếp các ứng dụng, tài liệu, file, folder, trang web vào một kệ tủ phong cách 3D, khi cần sẽ lấy ra dùng. Hơn thế, chương trình cũng giúp bạn truy xuất vào web nhanh chóng bằng hệ thống tìm kiếm của mình.