BitSpirit 3.6.0.401 Stable

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 2.2 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ByteLinker
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 19/04/2010
  • Bình luận:
Vote103
126
QA code BitSpirit 3.6.0.401 Stable

BitSpirit là chương trình download Bittorrent rất mạnh và dễ sử dụng, nó không chỉ cung cấp đầy đủ giao thức bổ sung mà còn có những tính năng để bạn có thể cá nhân hóa chúng!
Bitspirit hỗ trợ download song song, download hàng đợt, UPNP port-maping,NAT traversal(UDP transport), lựa chọn download từ nhiều gói file dữ liệu torrent, disk cache, chat với các peer khác, chợ torrent, lọc ip,v.v.. Ở phiên bản 3.0 trở lên. Bitspirit cũng hỗ trợ mạng DHT, dựa trên cơ sở giao thức Kamdelia, và tương thích hoàn toàn với cách máy khách chính thức của Bittorrent
 
Một số tính năng chính:

 -Giao diện sáng sủa, dễ dùng
 -Hỗ trợ nhiều download song song
 -Kỹ thuật disk cache
 -Resume nhanh chóng
 -Hỗ trợ chọn file
 -Quản lí file mạnh mẽ
 -UPnP portmapping
 -Hỗ trợ gửi tin nhắn trực tuyến
 -Nén dữ liệu Gzip
 -Điều khiển tốc độ linh hoạt
 -Lịch download
 -Tương tác với IE
 -
Hỗ trợHTTP/SOCKS4/5 proxy
 -Tắt máy khi hoàn thành
 -Tốc độ cao
 -Sử dụng ít tài nguyên máy tính
 -Bảo vệ clipboard
 -Nhật ký running-time đa dạng
 -Quản lý website ưa thích
 

Tìm thêm: BitSpirit, 3.6.0.401, Stable,