BlockSite 0.7.1.1 - Ngăn chặn truy cập website trong Firefox

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 15 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Erik van Kempen
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/01/2011
  • Bình luận:
Vote102
372
QA code BlockSite 0.7.1.1 - Ngăn chặn truy cập website trong Firefox

Được nghiên cứu và phát triển bởi Erik van Kempen, extension này có thể giúp người quản lý, sử dụng hạn chế tối đa việc truy cập vào 1 website bất kỳ cũng như các đường dẫn liên kết từ trang đó.

 


Cửa sổ điều khiển chính của BlockSite

 

Sau khi cài đặt thành công, các bạn mở Tools > Add-ons > BlockSite để sử dụng. Nếu muốn ngăn chặn 1 website cụ thể bất kỳ, các bạn điền địa chỉ chính xác của website đó, ví dụ ở đây là http://www.zoho.com/:

 

 

Tại bảng điều khiển chính của BlockSite, nhấn nút Add, hộp thoại popup hiện ra, các bạn điền địa chỉ website cần ngăn chặn và nhấn OK:

 

Trang web http://www.zoho.com đã bị chặn

 

Nếu muốn sử dụng website đó, chúng ta chỉ cần làm ngược lại. Chọn mục http://www.zoho.com trong danh sách và nhấn nút Remove:

 

 

Và đây là kết quả:

 

Truy cập vào http://www.zoho.com bình thường
 

Nếu muốn hạn chế toàn bộ website cũng như các đường dẫn liên kết từ trong và ngoài website đó, các bạn hãy sử dụng ký tự đặc biệt *, ví dụ như với Microsoft, hãy gõ địa chỉ như sau: http://*.microsoft.* hoặc http://microsoft.*

Với * là ký tự đại diện cho khoảng trống cũng như toàn bộ ký tự tại vị trí đó. Tiếp theo là chức năng IMPORT/EXPORT danh sách địa chỉ các website cần block. Nếu có nhiều website cần áp dụng thì cách tốt nhất là bạn soạn thảo riêng 1 file txt trong đó chứa địa chỉ cụ thể những site cần chặn, lưu ý rằng mở đầu file txt đó phải có tham số: [BlockSite]. Ví dụ như:

[BlockSite]
http://*.domain.*
http://test.com*

Bên cạnh đó, các bạn có thể sử dụng tính năng mật khẩu bảo vệ đi kèm:

 

Đánh dấu vào ô Enable authentication và gõ mật khẩu của bạn

 

Và từ đây, chỉ có bạn mới có thể sử dụng BlockSite. Trong trường hợp bạn quên mất password, gõ about:config vào ô địa chỉ, tìm tới khóa BlockSite.authenticate và chọn mục Clear để xóa mật khẩu bảo vệ:

 

(Theo: Quản trị mạng)