Blu-ray to PS3 2.1.1.20 - Chuyển đổi video Blu-ray để xem trên PlayStation

  • Bản quyền: Demo
  • Kích thước: 25 MB
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
  • Nhà phát hành: VSO-Software
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 16/11/2012
  • Bình luận:
Vote
55
QA code Blu-ray to PS3 2.1.1.20 - Chuyển đổi video Blu-ray để xem trên PlayStation

Blu-ray to PS3 - Một phần mềm giúp bạn chuyển đổi video Blu-ray để xem trên PlayStation của bạn, không yêu cầu bạn phải hiểu biết chuyên sâu về máy tính. Tốc độ chuyển đổi nhanh và cao.

 
Việc xem trước cho phép bạn biết được các quá trình chuyển đổi. Chọn độ phân giải đầu ra, SD hay HD, và kích thước đầu ra từ một danh sách có sẵn, hoặc thiết lập kích thước của riêng bạn là một trong những chế độ của phần mềm. Việc xem trước cho bạn sự chính xác để thiết lập, điều chỉnh các thiết lập nhằm tạo ra kết quả tốt nhất.
Tìm thêm: multimedia, film player, ,