Book Label 2010 3.0.2 Build 257 - Quản lý sách chuyên nghiệp

  • Bản quyền: Trial 14 days
  • Kích thước: 10 MB
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7
  • Nhà phát hành: Code Aero Technologies
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 25/09/2010
  • Bình luận:
Vote101
275
QA code Book Label 2010 3.0.2 Build 257 - Quản lý sách chuyên nghiệp

Phần mềm được thiết kế để quản lý bộ sưu tập sách của bạn một cách hiệu quả. Tìm kiếm và sắp xếp bộ sưu tập của bạn chỉ với một nút bấm. Không cần phải gõ bàn phím. Tất cả thông tin về sách của bạn sẽ được tải về từ cơ sở dữ liệu trực tuyến (bao gồm cả bìa nghệ thuật). Phân loại cơ sở dữ liệu của bạn dễ dàng như như một cái click chuột.