Boot Switcher

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 667 KB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/09/2013
  • Bình luận:
Vote
51
QA code Boot Switcher

http://www.fshare.vn/file/R7U7YP1HSH/

Khởi động Switcher là một chương trình được thiết kế để Windows khởi động hệ điều hành 98/ME/NT/2000/XP trên bay. Các tính năng chính: - Loại bỏ sự cần thiết phải tự lựa chọn hệ điều hành mong muốn khi khởi động lên - Boots hệ điều hành trên bay - Hoạt động với bất kỳ thiết lập hai / ba / bốn / quintuple khởi động - Cung cấp ba khoảng thời gian chờ khởi động khác nhau - Cung cấp đăng xuất / khởi động lại / tắt tùy chọn cho tất cả các phiên bản - Presets thích hợp phiên bản hệ điều hành cho khởi động lạnh tiếp theo - hệ điều hành Da được cấu hình với NTFS hệ thống tập tin - một cú nhấp chuột tùy chọn trình đơn dễ dàng mà cư trú trong khay hệ thống - Menu là tự động cấu hình để hiển thị các tùy chọn chính xác dựa trên hiện đang khởi động phiên bản hệ điều hành- Tương thích với Linux nhập Boot.ini

Tìm thêm: ,